Number of the records: 1  

Lazar, Josef

 1. 1.
  Name and SurnameLazar Josef
  WorkplaceUPT-D
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (8) - Autorita projektu - zahraniční
  (57) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (242) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (5) - Interní tisk
  (76) - Článek v odborném časopise
  (9) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (53) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Článek v novinách
  (7) - Patentový dokument
  (14) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Uspořádání konfrence
  (33) - Výzkumná zpráva
  (2) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1