Number of the records: 1  

Pelikán, Emil

 1. 1.
  Name and SurnamePelikán Emil
  WorkplaceUIVT-O
  References (10) - Autorita projektu - zahraniční
  (52) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (55) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - zdata
  (2) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Interní tisk
  (33) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (7) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Normy a směrnice
  (1) - Specializované mapy
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (3) - Software
  (8) - Část monografie
  (1) - Uspořádání konfrence
  (49) - Výzkumná zpráva
  (6) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1