Number of the records: 1  

Hozák, Pavel

 1. 1.
  Name and SurnameHozák Pavel
  WorkplaceUMG-J
  Catal.org.CAV
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (29) - Autorita projektu - zahraniční
  (48) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (67) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (86) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (4) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (22) - Uspořádání konfrence
  FileOsobní jména
Number of the records: 1