Request file

Review/Citation:  Hřebíčková, Martina, Kouřilová, Sylvie. Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního auto- a heterostereotypu s posuzováním reálných Čechů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti. emČeskoslovenská psychologie. /em 2012, 56(1), 1-17. ISSN 0009-062X.

Requested document:  Čs_psychologie_Narodni_sterotypy_CR (2).pdf - Author´s preprint

The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

Čs_psychologie_Narodni_sterotypy_CR (2).pdf
Captcha
Here. *