Request file

Review/Citation:  VAVRO, Leona, VAVRO, Martin, DANĚK, T., KAJZAR, Vlastimil, DROZDOVÁ, J., RACLAVSKÝ, K., KUBINA, Lukáš. Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu. 1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. a VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. Available: https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/download/TACR_AZROCK_Zprava.pdf
Requested document:  UGN_0575699.pdf - Other
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

UGN_0575699.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.