Request file

Review/Citation:  KAJZAR, Vlastimil. Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - závěrečná zpráva. 1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / DIAMO, s. p. o.z. ODRA, 2023.
Requested document:  UGN_0574375.pdf - Other
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

UGN_0574375.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.