Request file

Review/Citation:  MAŠÍN, P., KVAČEK, R., NOVÁKOVÁ, Z., DYTRYCH, Pavel, ŠOLCOVÁ, Olga, SPÁČILOVÁ, Markéta, WIMMEROVÁ, L. Ověřená technologie odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Dekonta a.s. - Česká zemědělská univerzita v Praze - Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 2022. Verified Technology odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod. Available: https://hdl.handle.net/11104/0342261
Requested document:  Ověřená technologie_FV40126.pdf - Author’s postprint
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

Ověřená technologie_FV40126.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.