Request file

Review/Citation:  ČÁRSKÝ, Milan, HEJTMÁNEK, Vladimír, KAŠTÁNEK, František, SOUKUP, Karel, ŠOLCOVÁ, Olga, TOPKA, Pavel, PEŠEK, T., KNÁPEK, J., VÁVROVÁ, K. Technologie spoluspalování PČK paliva ve fluidním kotli s jiným palivem (2) - TN01000048/05 – V014 - TN01000048/05 – V015. ÚCHP AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a. s. - ČVUT v Praze - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, 2022. Verified Technology technologie spoluspalování PČK paliva. Available: https://hdl.handle.net/11104/0338193
Requested document:  TN01000048_05_V015.pdf - Author´s preprint
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

TN01000048_05_V015.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.