Request file

Review/Citation:  KOLEJKA, Jaromír, BATELKOVÁ, Kateřina, BUČEK, A., BLAHA, M., KIRCHNER, Karel, KREJČÍ, Tomáš, LIPSKÝ, Z., ONDRÁČEK, Stanislav, NOVÁKOVÁ, Eva, ZAPLETALOVÁ, Jana. Segmenty předindustriální krajiny Moravy – inventarizace a současný stav. Vyhledávání a dokumentace segmentů přírodního a kulturního dědictví jako další zdroj podkladů pro účelové využití. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2020, 9(4), 1-12. E-ISSN 1805-3246. Available: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/04_kolejka_predindustrialni_krajiny.pdf
Requested document:  UGN_0537189.pdf - Other
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

UGN_0537189.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.