Request file

Review/Citation:  ČÁRSKÝ, Milan, SOUKUP, Karel, KAŠTÁNEK, František, ŠOLCOVÁ, Olga. emHydrodynamické charakteristiky fluidní vrstvy paliva při spalování pelet/em. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2020. Verified Technology technologie spalování kalů. Available: http://hdl.handle.net/11104/0313793

Requested document:  TN010000048_05_V008.docx - Author’s postprint

The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

TN010000048_05_V008.docx
Captcha
Here. *