Request file

Review/Citation:  KUČERA, Jan, KAMENÍK, Jan, SABOL, J., ŠESTÁK, B., KOLÁŘ, P., ROMAN, M. Stanovení prvkového složení drog neutronovou aktivační analýzou pro zjišťování jejich původu - studie proveditelnosti. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké kriminalistické konference Pokroky v kriminalistice 2017. 2017. Praha: Kriminalistický ústav Praha, 2018, s. 101-110. ISBN 978-80-7251-485-4.
Requested document:  0497547.pdf - Other
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

0497547.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.