Request file

Review/Citation:  HOZÁK, Pavel, ŠLOUF, Miroslav, NEBESÁŘOVÁ, Jana, MOŠA, M., KRIVJANSKÁ, M. Soubor vzájemně rozlišitelných nanočástic, způsob jejich přípravy a jejich použití pro vícenásobné ultrastrukturální značení. Utility model or industrial design 304250. 18. 12. 2013. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1568102&lan=cs
Requested document:  0425675.pdf - Other
The requested document is not available in open access mode. But it is possible to ask the author for a copy of the document through the form below. If your application is accepted, you will receive a document by e - mail.

Fields marked with * are obligatory.

(Universities, research institutions, associations …)

0425675.pdf

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.