Bookmark

Tool for further record proceeding.

recenze Halász Ivan. Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019,\n151 s.

Eliáš Karel