Bookmark

Tool for further record proceeding.

Reference optických kmitočtů na bázi mikrostrukturních fotonických vláken a jejich využití ve frekvenčně stabilizovaných laserových systémech.

Hrabina Jan