Bookmark

Tool for further record proceeding.

Václav Cílek: Největšími znečišťovateli už nejsou doprava ani průmysl, ale jsme to my [V pořadu Jak to vidí... 7. 11. 2019]

Senková Z