Bookmark

Tool for further record proceeding.

Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin jako antigen

Pěknicová Jana