Bookmark

Tool for further record proceeding.

Zpráva z Českého fóra pro výzkum, vývoj a inovace 2010 pořádaného v rámci individuálního projektu národního MŠMT Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

Linková Marcela