Bookmark

Tool for further record proceeding.

Myší hybridomová linie BES_4E8F8 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-beta estradiol

Pěknicová Jana