Bookmark

Tool for further record proceeding.

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

Pospíšil Jaroslav