Bookmark

Tool for further record proceeding.

Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů

Kaláb Zdeněk
, ISBN: 80-86407-01-2