Bookmark

Tool for further record proceeding.

Vztah změn podílu perlooček > 0.7 mm v jejich celkové biomase k změně koncentrace chlorofylu, biomasy a druhovému složení fytoplanktonu

Hrbáček Jaroslav