Bookmark

Tool for further record proceeding.

Malíř Josef Mánes (1820-1871) - mezi romantismem a realismem, uměním užitým a "krásným", národním a mezinárodním, akademismem a modernitou