Bookmark

Tool for further record proceeding.

Vliv povrchu plniva na molekulární pohyblivost a deformační a lomové chování polymerních kompozitů s termoplastickou matricí