Bookmark

Tool for further record proceeding.

Vývoj nových postupů pro vysoce spolehlivou analyt. kontrolu technol.,materiálů,potravin a život. prostř. a pro lékařskou diag. s využitím moderní instrumentace