Bookmark

Tool for further record proceeding.

Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku "Black carbon" v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice