Bookmark

Tool for further record proceeding.

Matematické modelování pohybu těles v newtonovských a nenewtonovských tekutinách a s tím související matematické problémy