Basket

 1. 1.
  0483747 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monography
  Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280635