Basket

 1. 1.
  0386742 - ÚACH 2013 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hradil, David - Hradilová, J. - Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Čermáková, Zdeňka - Bartlová, M.
  Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky.
  [Gothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski a bohemian track in northern poland ii.: materials signs of provenance.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 59-70. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : lidzbark Warmiński * Gothic mural paintings * ni-bearing laterite * chrysoprase * lead-tin yellow
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216433