Basket

 1. 1.
  0559320 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Krejčí, T. - Kryšpín, J. - Krňávek, M. - Oral, J. - Puchýř, R. - Vavrčíková, V. - Adámek, J. - Korol, I. - Samusevich, Oleg - Šyc, Michal
  Ověřená technologie pro integrované energetické a materiálové využití komunálních čistírenských kalů.
  [Verified technology for integrated energy and material utilization of municipal sewage sludge.]
  Internal code: Protokol o ověření technologie č. TK02020149 ; 2022
  Technical parameters: Ověřená technologie je navržena pro fond provozní doby zařízení 8 000 h/rok. Technická dokumentace je zpracována pro kapacitu rotační sušárny 5 500 t odv. kalu/rok o sušině 20 %, kapacita zařízení rotační pece je 1 375 t suš. kalu/rok zpracovávající kal o sušině 80 %. Obecně je zpracovatelská kapacita navržené technologie vhodná pro čistírny odpadních vod, které produkují/dovážejí množství kalů odpovídající cca 40 000 EO a více se vstupní sušinou v rozmezí cca 18-30 %. Spotřeba aditiva je závislá na typu použitého aditiva (dávkování závisí na množství popelovin v kalu a množství fosforu v kalu). Výstupní množství popela v závislosti na parametrech vstupního kalu je cca 480 t/rok, produkce popílku v závislosti na prašnosti kalu je cca 40 t/rok.
  Economic parameters: Ověřená technologie bude nabízena zájmovým subjektům především čistírnám odpadních vod, které musí řešit kalovou koncovku. Vzhledem k legislativním povinnostem musí dojít k doplnění kalové koncovky, které přináší zvýšení provozních nákladů na zpracování kalů. V případě uplatnění popela jako sekundárního zdroje fosforu dochází k částečné kompenzaci a tato položka figuruje na straně tržeb, tedy snižuje celkové náklady na zpracování kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02020149
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * energy utilization * material utilization * phosphorus
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332646
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TK02020149_THÉTA - Ověřená technologie.pdf01.8 MBAuthor’s postprintrequire