Basket

 1. 1.
  0556575 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Zemek, František - Pikl, Miroslav - Pavelka, Marian - Zapletal, Miloš - Kokrda, Lukas - Novotný, Jan - Duchková, Helena - Vačkářová, Davina - Foltýnová, Lenka - Cudlín, Pavel - Kolařík, J. - Holešová, H. - Mácová, Kateřina - Chalupová, O. - Vojáčková, B. - Mikulášek, J.
  Hodnocení ekosystémových služeb veřejné sídelní zeleně.
  [Assessment of ecosystem functions of urban greenery.]
  Internal code: 2022610939 ; 2021
  Technical parameters: Modely použité pro výpočty ekosystémových funkcí vychází z fyzikálních zákonů a fyziologických principů fungování rostlin. Pro parametrizaci jsou využívána četná geografická a meteorologická data (hlukové mapy, hustota obyvatel, katastrální území, imisní zátěž ovzduší, aktuální meteorologická situace, …), Prostorové vztahy jsou řešeny v GIS.
  Economic parameters: Neočekáváme přímý vliv na ekonomické aktivity subjektů, využívajících metodiku. Sekundárním efektem by mělo být zvýšení obecného povědomí o ekosystémových přínosech sídelní zeleně a zlepšení ochoty platit náklady na péči o zeleň ze strany jejích vlastníků.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí. Certificate issue date: 22.12.2021
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030496
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : ecosystem functions and services * urban greenery * regulation of microclimate * capture of air pollutants * mitigation of traffic noise
  OECD category: Ecology
  https://www.czechglobe.cz/cs/ke-stazeni/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330736

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.