Basket

 1. 1.
  0555368 - ÚACH 2022 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Hradil, David - Hradilová, J. - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva
  Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství.
  [Application of Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) in the field of miniatures´ analysis: methodology for specific use in miniature painting research.]
  Internal code: 3/2022 ; 2022
  Technical parameters: Technické provedení materiálového průzkumu miniatur je rozšířeno o komplementární užití EREM-EDS vedle v praxi běžné XRF, a to na základě certifikovaného postupu Ministerstva kultury ČR č. 234.
  Economic parameters: Metodika významně rozšiřuje metody neinvazivního výzkumu miniatur bez nutnosti odběru vzorku, tato rozšířená znalost o materiálech a technologiích je významným příspěvkem ke zhodnocení sbírek miniatur v ČR.
  Certifying body: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. Certificate issue date: 04.01.2022
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Keywords : environmental scanning electron microscopy * non-invasive analysis * portrait miniature * EDS analysis * ivory
  OECD category: Analytical chemistry
  https://invenio.nusl.cz/record/455137
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329886