Basket

 1. 1.
  0543928 - ÚACH 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Nové poznatky o technice a původní podobě oltáře sv. Barbory: výsledky neinvazivního a materiálového průzkumu.
  [New understanding of the technique and original appearance of the altar of St. Barbara: results of non-invasivematerials research.]
  Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Vol. 4. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021 - (Šrejberová, J.), s. 42-58. Kulturní dědictví Ústeckého kraje, 4. ISBN 978-80-88140-41-2
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Hans Hesse and workshop * MA - XRF scanning * IRR reflectography * X-ray radiography * materialsresearch * poliment * gilding * Zwischgold
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329890