Basket

 1. 1.
  0541142 - ARÚ 2022 RIV SK slo J - Journal Article
  Petriščáková, K. - Verčík, M. - Pavúk, P. - Limburský, Petr - Daněček, David - Ernée, Michal
  Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia.
  [From tools and weapons to symbols: use-wear analysis of the Early Bronze Age metal daggers in Bohemia. Pilot study.]
  Slovenská archeológia. Roč. 68, Suppl. 1 (2020), s. 459-469. ISSN 1335-0102
  Grant - others:AV ČR(CZ) AP1903
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Bohemia * Early Bronze Age * graves * daggers * use-wear analysis
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  Method of publishing: Open access
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0315171439_petriscakova_vercik_pavuk_limbursky_danecek_ernee.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320413