Basket

 1. 1.
  0535888 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Soukup, Karel - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  Hydrodynamické charakteristiky fluidní vrstvy paliva při spalování pelet.
  [Hydrodynamic characteristics of the fluidized bed of fuel during combustion of pellets.]
  Internal code: technologie spalování kalů ; 2020
  Technical parameters: Pro stanovení hydrodynamických parametrů fluidní vrstvy bylo použito palivo ve formě pelet vyrobené z čistírenských a směsi čistírenských a papírenských kalů. Kaly z čistírny odpadních vod a vláknitý papírenský odpad, které mají v surovém stavu vlhkost 80% se nejprve suší na vzduchu na vlhkost 20% a následně se dosuší v rotační peci při teplotě 140°C na výsledný obsah vody 12-17%. Při této teplotě vznikne zdravotně nezávadný materiál. Jako inertní materiál byl použit písek a byla stanovena minimální fluidační rychlost při optimální teplotě.
  Economic parameters: V současné době se čistírenský odpad nejvíce využívá v zemědělství. Technologie řeší spalování kalů ve formě pelet ve fluidní vrstvě inertního materiálu, v našem případě písku. Hydrodynamické parametry fluidního procesu jsou určeny z laboratorních experimentů při teplotě místnosti a přepočteny na teplotu spalovacího procesu ve fluidním kotli. Výsledky slouží jako podklad pro projekt průmyslového fluidního kotle pro výrobu elektrické energie.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * hydrodynamic characteristic * combustion
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0313793
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313793
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN010000048_05_V008.docx11.3 MBAuthor’s postprintrequire