Basket

 1. 1.
  0535805 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Weger, J. - Vávrová, K. - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Humešová, T.
  Listové hnojivo.
  [Leaf fertilizer.]
  Internal code: hydrolyzát z živočišného odpadního materiálu ; 2020
  Technical parameters: Nově navržená hydrolýza iniciovaná kyselinou jablečnou byla testována na vybraných šesti různých zvířecích odpadech: tři kuřecí odpady - peří, chrupavky a zbytek po oddělení masa, ovčí vlna, králičí vlasy a odpad z husího peří vyčištění peří v přikrývkách. Kyselá hydrolýza byla prováděna za zvýšené teploty a v přítomnosti kyseliny jablečné jako iniciátoru. Výsledné hydrolyzáty všech testovaných živočišných odpadů obsahovaly směs aminokyselin, peptidů, proteinů a volných mastných kyselin a max. 3% sušiny. Výsledný hydrolyzát byl využit coby biostimulant v polních pokusech při aplikaci hydrolyzátu na vybrané druhy rychle rostoucích dřevin. V druhém roce hodnocení polního pokusu (MichRRDHydro 2019-2020) byly potvrzeny pozitivní efekty hydrolyzátu na produkční parametry topolu J-105 z roku 2019, zejména na výčetní plochu kmínků (SA1,0), která je spolehlivým indikátorem výnosu biomasy (+57% → +62%). Zároveň byla úspěšně testována i vhodnost hydrolyzátu pro kompostování a vermikompostování.
  Economic parameters: Hydrolyzát, připravený z odpadní bílkovinné biomasy popsaným způsobem přípravy a aplikace má významné předpoklady pro využití v zemědělské výrobě při intenzifikaci agrotechnických procesů a tedy taktéž ve výrobě potravin.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * liquid fertilizer * waste biomass
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0313738
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313738
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN010000048_01 – V003.docx02.3 MBAuthor’s postprintrequire