Basket

 1. 1.
  0535260 - MÚA 2021 CZ cze B - Monography
  Hradilová, Marta (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Veselá, Lenka (ed.)
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.
  [Parallel Existence. Manuscripts and Printed Books in the Czech Lands of the Early Modern Period.]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Knihovna AV ČR, 2020. 357 s. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0; ISBN 978-80-88304-25-8; ISBN 978-80-86675-33-6
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985921 ; RVO:67985971
  Keywords : book prints * manuscripts * Czech Lands, 15th - 17ht centuries
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313339