Basket

 1. 1.
  0533826 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mikmeková, Šárka - Ambrož, Ondřej
  Zařízení pro poloautomatické leptání metalografických vzorků.
  [Apparatus for semi-automated etching of metallographic samples.]
  Internal code: APL-2020-01 ; 2020
  Technical parameters: Aparatura byla vyrobena za účelem řízeného selektivního leptání vzorků vysokopevnostních ocelí s možností dosažení vzorků s povrchem umožňujícím odlišitelnost jednotlivých fází v mikrosnímcích získaných pomocí elektronového mikroskopu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Bc. Jan Čermák, cermak@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : metallography * AHSS steel * phase separation * selective etching
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  OBOR OECD: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312079