Basket

 1. 1.
  0525637 - ÚBO 2020 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Halačka, Karel - Mareš, J.
  Odběr hlenu u ryb.
  [Mucus collection in fish.]
  Internal code: 10/2020 ; 2020
  Technical parameters: Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-87189-31-3. Číslo osvědčení 25138/2020-MZE-16232.
  Economic parameters: Využití dané metodiky při odběru hlenu a tedy získání kvalitního vzorku přinese z ekonomického pohledu následující přínosy: a) Omezí se náklady na analýzy nečitelných vzorků získaných nevhodným způsobem, b) Dobrá kvalita vzorku výrazně ovlivňuje i čas na realizované analýzy, nutnost opakovat měření či přípravu vzorku. Využitím daného metodického postupu se sníží časová náročnost a tím i náklady na obsluhu, c) Špatná interpretace výsledků ovlivněná nevhodným odběrem vzorků může mít následně významný dopad na účel, kvůli němuž byly analýzy realizovány, ať již se jedná o produkční účely či vědecký výzkum.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR. Certificate issue date: 21.05.2020
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048
  Keywords : epidermis * goblet cells * skin * mucus * lysozyme * fish * scumming
  OECD category: Fishery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309746