Basket

 1. 1.
  0521981 - ÚBO 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Halačka, Karel
  Technologie značení sekavců pomocí alizarinu.
  [Technology of Loach marking by Alizarin.]
  Internal code: 06/2019 ; 2019
  Technical parameters: Smlouva o uplatnění: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO 62933591, 18.12.2019
  Economic parameters: 1. Využití ARS: Ekonomický přínos lze kvantifikovat v rozdílu nákladů ve srovnání s dalším způsoby značení a jejich pracovní náročnosti. Náklady na obarvení uvedenou metodou je na úrovni maximálně 1,- Kč na 1 ks ryby a je tak výrazně nižší v porovnání ostatními způsoby značení. 2. Možnost detekce bez nutnosti využití fluorescenčního mikroskopu: Náklady na pořízení fluorescenčního mikroskopu jsou 80-100 tis. Kč, a navíc se jedná o laboratorní zařízení nevhodné pro práci v terénních podmínkách. Navrhovaná alternativa odstraňuje všechna tato negativa, přitom cena tohoto vybavení nepřesahuje 1 tis. Kč a představuje tak významnou finanční úsporu. 3. Možnost využití značených ryb: Jako příklad využití lze uvést odhad úspěšnosti vysazování a optimalizace počtu vysazovaných ryb. Dalším významným okruhem využití je sledování migrací. Zvýšení efektivity ochrany je tak dalším, i když obtížně ekonomicky kvantifikovatelným, přínosem.
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048
  Keywords : Cobitis * Alizarin * marking
  OECD category: Fishery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306518