Basket

 1. 1.
  0521017 - ÚACH 2020 RIV eng U - Conference, Workshop Arrangement
  Vizárová, K. - Reháková, M. - Jablonský, M. - Tiňo, R. - Vajová, I. - Čížová, K. - Jedrusík, A. - Haberová, K. - Stojkovičová, D. - Dušková, J. - Bezdička, Petr - Hradilová, J. - Hradil, David
  The 7th interdisciplinary ALMA conference: The colour theme.
  [Bratislava, 16.10.2019-18.10.2019, (K-EUR 110/70)]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : painting technique * restoration and conservation * materials analysis
  OECD category: Analytical chemistry
  https://www.alma-lab.cz/eng/alma-conference-2019
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305671