Basket

 1. 1.
  0520489 - ARÚB 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Velčev, Stanislav
  Tezaurus archeologické terminologie.
  [The thesaurus of archaeological terminology.]
  Internal code: TEATER ; 2019
  Technical parameters: Softwware je volně přístupný on-line bez nutnosti uzavírat lincenci k užití nebo autorizace uživatele. Hardwarové požadavky k užití jsou následující: připojení k síti internetu s přiměřenou rychlostí datového přenosu, softwarové požadavky jsou následující: webový prohlížeč (Chrome, Mozilla).
  Economic parameters: Software pro zpřístupnění webového tezauru archeologické terminologie různým skupinám převážně laického publika. Je volně dostupný pod otevřenou licencí a umožňuje volné užití a rozvoj.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015080
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Keywords : web thesaurus * archaeology * terminology * referential information * vocabulary * encyclopedia * database * open source
  OECD category: Archaeology
  https://github.com/ARUP-CAS/aiscr-teater
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305371