Basket

 1. 1.
  0518947 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Čada, Martin - Hubička, Zdeněk
  Zařízení pro vytváření vysokofrekvenčního plazmového výboje s elektronovou cyklotronovou vlnovou rezonancí.
  [Device for generating high frequency plasma discharge with electron cyclotron wave resonance.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 05.11.2019. Utility model number: 33342
  R&D Projects: GA TA ČR TF03000025
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ECWR výboj * elektrické předpětí
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/35478&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303947