Basket

 1. 1.
  0506194 - ÚSMH 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Renkerová, P. - Chumchalová, J. - Řimnáčová, Daniela - Sýkorová, Ivana
  Tuhé zbytky ze spalování uhlí ze Sokolovské uhelné pánve a jejich unikátní složení.
  [Coal Combustion Residuals from Brown Coal of the Sokolov Coal Basin and their unique composition.]
  Paliva. Roč. 11, č. 2 (2019), s. 43-48. ISSN 1804-2058
  Grant - others:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
  Program:OPPK
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : Fly ash * slag * Sokolov basin * precious metals
  Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling
  OBOR OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/44
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297478