Basket

 1. 1.
  0504051 - ÚCHP 2020 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Šabata, Stanislav - Jírů, M. - Hůrková, K.
  Acidic Hydrolysis of Waste Feather Biomass - Processes Scale-Up.
  Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku BI16. ISBN 978-80-88307-01-3.
  [mezinárodní chemicko-technologická konference /7./. Mikulov (CZ), 15.04.2019-17.04.2019]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * chicken feathers * hydrolysis
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305546
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  ICCT_2019 ACIDIC HYDROLYSIS OF WASTE FEATHER BIOMASS.docx3125.4 KBPublisher’s postprintopen-access