Basket

 1. 1.
  0503676 - ÚSD 2020 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hoppe, Jiří
  „Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968.
  [„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968.]
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 19-27. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : Czech National Council * parliamentarism
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295483