Basket

 1. 1.
  0502504 - ÚBO 2019 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Mareš, J.
  Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii.
  [Preparation and storage of fish samples for flow cytometry.]
  Internal code: 978-80-7509-582-4 ; 2018
  Technical parameters: Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-7509-582-4. Číslo osvědčení 53020/2018 - MZE - 16232.
  Economic parameters: Pro uživatele metodiky dojde k omezení nákladů na analýzy nečitelných vzorků – i když jsou náklady na analýzu jednoho vzorku ve srovnání s jinými molekulárně-genetickými metodami poměrně nízké, přesto představují sumu cca 30 – 50 Kč (jednorázové speciální jednorázové zkumavky, sítka, barvící a čistící roztoky, obsluha přístroje). U skupiny několika desítek analyzovaných vzorků to tak znamená ztrátu i několika tisíc korun. V případě znalostí o možnostech fixáže, lze minimalizovat náklady spojené s odběrem vzorků, zejména jsou-li spojeny s odchovem jedinců, exkurzí či náročný odlovem. Špatná interpretace výsledků může mít následně významný dopad na účel, kvůli němuž byly analýzy realizovány, ať již se jedná o produkční účely či vědecký výzkum. Celkový ekonomický přínos pro uživatele metodiky lze odhadnout podle počtu analyzovaných vzorků a náročnosti na jejich získávání a laboratorní zpracování na několik desítek tisíc korun ročně.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR. Certificate issue date: 13.09.2018
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048; GA MZe QJ1510077
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Fish farming * DNA analyses * erythrocytes
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/metodika%20vzorky.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294484