Basket

 1. 1.
  0502283 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo máku.
  [Pelleted poppy seeds.]
  Internal code: WP4_A1b ; 2018
  Technical parameters: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 10 g osiva máku bylo použito 10 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Procentuální zastoupení velikostních frakcí obalovaného osiva je následující: <1,4mm 85,6 %, 1,4-1,6mm 8,5 %, 1,6-2,0mm 5,8 %. Průměrný počet semen na obalovanou částici u jednotlivých velikostních frakcí činí: <1,4mm 1,05, 1,4-1,6mm 1,99, 1,6-2,0mm 2,83. Průměrná velikost obaleného semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 1,12 ± 0,01 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva 1,33 ± 0,03 mm (jde o 19 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s živinovou složkou 1,28 ± 0,0224 mm (jde o 14 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Economic parameters: Použití peletizovaného osiva s živinovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : pelleting * poppy * seeds
  OECD category: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294331