Basket

 1. 1.
  0501857 - ÚSMH 2019 RIV cze P - Patent Document
  Němec, Lubomír - Hrbek, L. - Jebavá, Marcela - Brada, J.
  Tavicí prostor kontinuální sklářské tavicí pece a způsob tavení v tomto prostoru.
  [Melting space of continuous glass melting furnace and method of melting glass in this space.]
  2018. Owner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Glass Service, a. s. Date of the patent acceptance: 19.12.2018. Patent Number: 307659
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : glass melt * glass furnace * space utilization * melt flow * convection
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  OBOR OECD: Ceramics
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307659.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0293832