Basket

 1. 1.
  0498823 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jedlička, Petr - Mikel, Břetislav - Řeřucha, Šimon - Matěj, Z. - Herman, O. - Holá, Miroslava - Jelínek, Michal - Pavelka, Jan - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek.
  [Interferometric System for Length Calibration on a Metre Scale.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA MV VI20172020099
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser interferometry * optical metrology * nanometrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291706