Basket

 1. 1.
  0498822 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hošek, Martin - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Číp, Ondřej
  Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii.
  [Utilization of hydrogen cyanide as an absorption media for laser spectroscopy.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MPO(CZ) FV10336; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : hydrogen cyanide * linear absorption spectroscopy * optical frequency comb * metrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291207